Constellation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phát chòm sao đặt những ngôi sao trong cùng một vị trí, để hướng dẫn bạn có thể nhìn vào những ngôi sao trên bầu trời hay những đám mây. Thời hạn để bạn không ngủ !!