Conqueror

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chinh phục các dân tộc khác nhau của châu Âu trong một hình thức rất ban đầu, phong cách Puzzle Bobble. Ném con số với máy phóng của bạn để tham gia ba hoặc nhiều để loại bỏ tất cả của mỗi màn hình.