connexions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý để tạo ra một vị trí mạch kín thay đổi ống bằng cách nhấp vào chúng, các đường ống hơn có được một điểm số cao hơn.