Connectors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết nối các bóng đèn để tất cả ánh sáng lên, cho nó phải kết nối mỗi số lần được chỉ định. Khi bạn nhận được báo chí sẵn sàng 'Sẵn sàng' để kiểm tra, bạn có thể sử dụng phím sạch để xóa và bắt đầu một lần nữa.