Cone Crazy 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thể ném tất cả các tế bào hình nón trong 60 giây? Cố gắng tránh va chạm với những trở ngại, đặc biệt là tránh né cây bởi vì nếu bạn cung cấp cho họ, bạn mất một cuộc sống và chỉ có ba.