Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để loại bỏ Tổng hỏng một quốc gia của Nam Phi. Khám phá khu vực và nói chuyện với những người tìm kiếm thông tin để đạt được mục tiêu của mình, các điều khiển trò chơi là chuột và phím dài.