Commissar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kim loại phong cách Slug trò chơi và với cùng một mục tiêu, bạn kết thúc @ mặt trời với một đội quân. Các điều khiển; các phím mũi tên để di chuyển, nhảy với D, với buổi chụp và S sử dụng con dao của bạn.