Commissar Betrayal

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản mới của Metal Slug, chỉ với quân địch và các căn cứ hoạt động của họ. Sử dụng các phím mũi tên để đi bộ và nhìn lên, nhảy với 'không gian' với shoot 'Ctrl' và 'Ctrl' + bắn lên trên con trỏ.