Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bảo vệ các cuộc tấn công căn cứ quân sự của địch quân sự bằng cách đặt tháp quốc phòng và tạo ra những người lính chiến đấu.