Commando Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ các cuộc tấn công căn cứ quân sự của địch quân sự bằng cách đặt tháp quốc phòng và tạo ra những người lính chiến đấu.