Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhịp độ nhanh trò chơi robot, tất cả chống lại bạn. Bạn di chuyển bằng chuột và bắn bằng cách nhấn vào. Phá hủy tất cả các bạn có thể trước khi họ giết bạn.