Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhịp độ nhanh trò chơi robot, tất cả chống lại bạn. Bạn di chuyển bằng chuột và bắn bằng cách nhấn vào. Phá hủy tất cả các bạn có thể trước khi họ giết bạn.