Command and Control

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Wars không phải là một trò chơi, nhưng với mô phỏng này có thể tưởng tượng như các cuộc tấn công khủng bố hoặc đặt tháp phòng thủ sử dụng máy bay và trực thăng để phóng tên lửa.