Comissar Lite

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc phiêu lưu mới của nhân vật chính của Metal Slug đó như mọi khi nên chấm dứt chỉ một đội quân. Với con trỏ bạn di chuyển bạn chỉ lên và bạn cúi xuống, với các bước nhảy D, nhấn chụp và S sử dụng con dao.