Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một cuộc phiêu lưu mới của nhân vật chính của Metal Slug đó như mọi khi nên chấm dứt chỉ một đội quân. Với con trỏ bạn di chuyển bạn chỉ lên và bạn cúi xuống, với các bước nhảy D, nhấn chụp và S sử dụng con dao.