Comic Stars Fighting 3.6

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một danh sách dài các nhân vật phải đối mặt để phải đối mặt trong cuộc đọ sức mê hoặc ghê sợ mà đấm của tất cả các loại và cường độ là tiêu chuẩn chung.