Comic Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi chiến đấu ấn tượng, trong đó bạn có thể chọn presonajes của truyện tranh manga yêu thích như Naruto, 'One Piece', Bleach, DNF hoặc Tsunayoshi. Chơi một mình hoặc với một người bạn trong 2 chế độ chơi.