comboling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thời gian này được suy nghĩ, liên kết các hình vuông có thể làm trong một dọc, ngang và đường chéo. cũng có một chế độ luyện tập, nơi bạn thiết lập mức độ bạn muốn và nếu bạn gặp khó khăn nhấp chuột 'giải pháp'.