Combat Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc sống và cái chết cuộc đấu tranh trong một trò chơi vui nhộn với rất nhiều người tham gia và chế độ chơi khác nhau.