colorsok

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các hình vuông màu trắng với các phím mũi tên để bạn có được để phù hợp với tất cả các màu sắc để cấp độ tiếp theo.