Color Tanks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe tăng ném sơn để tiêu diệt kẻ thù của họ trước khi họ phá hủy bạn. Được vũ khí mới như trò chơi tiến triển.