Color Stars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Orbita những vật thể vũ trụ cố gắng để phù hợp với màu sắc với những ngôi sao xuất hiện trước mắt bạn. Kết thúc quỹ đạo mà không cần thực hiện bất kỳ sai lầm và di chuyển đến đối tượng kế tiếp, nơi họ sẽ trình bày những thách thức mới.