Color Shapes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn xử lý hai khối tại một thời điểm trong hai kịch bản rất giống nhau. Nhiệm vụ của bạn là làm cho chúng đạt được mục tiêu bằng cách nhảy qua những chướng ngại vật chết người. Sẽ không có vấn đề gì lớn nếu không có sự khác biệt nhất định giữa hai kịch bản mà bạn sẽ phải giải quyết một cách khôn ngoan để chuyển động của một khối này không phá hủy khối kia. Và ngược lại.