Color Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bay với chim ruồi trong tìm kiếm của các màu sắc bị mất và làm cho trở lại hoa đầy màu sắc của họ, sau đó bạn sẽ có một cá ngựa trong đại dương.