collecting pills

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pacman và The Legend of Zelda, hai cổ điển hiệp nhất trong trò chơi này. Đi bộ mê cung thu thập trái tim sẽ có thể tiêu diệt những bóng ma.