Collateral Damages 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong phần thứ hai của trò chơi này bạn có thể lựa chọn giữa hai robot khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Phá hủy tất cả mọi thứ trong con đường của bạn bằng cách sử dụng "Z" để tấn công, sử dụng lá chắn cách nhấn 'X' và nhảy với các phím dài.