Cold Justice

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ cần với mỗi phần tử khủng bố cấp độ, nhiều trong số đó được ẩn, do đó bạn nên bắn các bức tường để trả các viên đạn và tiếp cận họ.