Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau mà đưa bạn tới các hành tinh khác nhau, nơi bạn phải tiêu diệt cư dân của nó và thông tin liên lạc của họ. Sử dụng các phím WASD để di chuyển và nhảy, với Q hoặc E vũ khí chuyển đổi.