Coffee Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng quán ăn phục vụ thực phẩm và đồ uống họ yêu cầu. Bạn có hai nữ tiếp viên những người có thể được sử dụng thay thế cho nhau không nhiều mệt mỏi.