Codename Indigo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cho mình để khủng bố bắn súng máy tính của bạn và ném lựu đạn. Hoàn thành nhiệm vụ bạn đã ra lệnh cấp trên của bạn.