Cocoon Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấn chuột nhanh như bạn có thể trong biểu tượng một cây dừa để di chuyển và mang xuống dừa họ yêu cầu bạn trên mỗi màn hình.