Coconut Safari

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn trong safari này là để có hình ảnh tốt đẹp của con vật mà bạn chỉ định trên mỗi màn hình, nó điểm tốt hơn. Bạn có một cuộn sáu mươi và hình ảnh để có được thời gian giới hạn.