Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọi gà là bất hợp pháp ... nhưng đối với chúng ta có môi trường ảo này, để có được vào lông của một con gà trống và chiến đấu vì danh dự mà không cần bất kỳ bất sanh đau khổ vì nó.