Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig chiếu bếp. Một màu hồng. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất của những gì bạn sẽ tìm thấy nếu bạn đi vào nó, các rối loạn làm cho nó không thể cho ai bất cứ điều gì để nấu ăn. Đặt khắc phục, người lính!.