Coast Guard

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pretrolífera bảo vệ nền tảng của các cuộc tấn công khủng bố, phá hủy tất cả các tàu thuyền trước khi tôi giết bạn hay nền tảng.