Cloud Soldier

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thống trị bầu trời với máy bay của bạn và tiêu diệt các tay sai của Baron ác kế hoạch với các phím mũi tên và bắn bằng 'A' chính. Bạn có rất nhiều cấp độ để chứng tỏ kỹ năng của bạn với máy bay.