cloud game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật mà bạn thích, nhảy từ đám mây đến đám mây như xa càng tốt mà không rơi. Sử dụng chuột để chỉ đạo các sức mạnh và hướng của nhảy. Có được như nhiều ngôi sao như bạn có thể.