Closing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chạm vào tất cả các virus của mỗi màn hình theo thứ tự đúng, có một số giới hạn của hoa bia (lần). Sử dụng các phím mũi tên để điều chỉnh khoảng cách và sức mạnh của nhảy, nhấn phím cách để nhảy, để tiếp cận hoặc di chuyển đi WS Zoom.