Clone

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận ra hai người bạn để thoát khỏi, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và 'Shift' thay đổi của nhân vật. Bạn có thể nhận được trên đầu trang của mỗi quy mô khác hoặc giúp đỡ khi ai bỏ một sợi dây thừng với 'không gian'.