Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trái tim của Bratz là quá lớn để cung cấp cho nó để một đội bóng duy nhất. Cô hỗ trợ tất cả và mặc quần áo trong các màu sắc của mỗi. Rất sang trọng.