Clix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là đơn giản nhưng do không hoàn thành các hình vuông bằng cách đặt chip một cách đúng đắn. Bạn có thể xoay chúng bằng cách kéo chúng với con chuột vào nút hoặc thay đổi vị trí 'lật' 'Bật'.