Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra kỹ năng của bạn bằng cách click chuột và giết tất cả các kẻ thù trong mỗi thế giới, nó sẽ trở nên ngày càng khó khăn và sẽ có một thời gian giới hạn để có được nó.