Click Maze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn các quả bóng màu đỏ trên đường để thoát khỏi bằng cách click chuột vào nơi bạn muốn đi. Lúc đầu, nó có vẻ đơn giản nhưng là tiến bộ rất phức tạp do những trở ngại mới.