Cleaning Time

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay bạn ăn mừng sinh nhật của bạn và ngôi nhà là rất bẩn, làm sạch phòng, nhà bếp, phòng khách và các đơn đặt hàng tất cả các thời gian khách hàng của bạn đến nơi.