Cleaning Time Supermarket

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp nhân viên bán hàng siêu thị để làm sạch tất cả mọi thứ mà khách hàng có lộn xộn hay bẩn. Làm điều đó trước khi thời gian chạy ra ngoài.