Cleaning Time Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã tổ chức một bữa tiệc và nhà bẩn, làm sạch nó và bạn phải thu thập tất cả trước khi thời gian chạy ra ngoài.