Clean Up My Home

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cô gái này để làm sạch nhà của bạn sau khi một bên. Nhặt rác, phân loại, làm sạch bụi và vượt qua các sàn với lau.