Clean my Room

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Căn phòng của bạn là một mớ hỗn độn và bạn phải làm sạch và sắp xếp nó trước khi thời gian chạy ra ngoài. Nhấp vào 'Gợi ý' bạn không biết nơi để đặt bất cứ điều gì.