Clean Little Piggy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dọn dẹp và duy trì con lợn nhỏ này dễ thương, hãy làm theo các bước mà sẽ dạy Priscilla học như thế nào.