Clayside

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để phá vỡ những viên đá loại bỏ ba hoặc nhiều con số đó là gần gũi với họ. Để làm điều này kéo với con chuột hàng hoặc cột mà bạn muốn để có được cùng các yếu tố bạn muốn.