ClassRoom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có giỏi gian lận trong các kỳ thi? Nó chứng minh điều đó. Bạn là quả bóng màu xanh, sao chép xem xét để đồng bào của bạn vàng cẩn thận không để ở chế độ xem của profe "đỏ".