classroom 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để sao chép toàn bộ lớp thi mọt sách mà không bị bắt bởi các giáo viên. Bạn là smartass màu xanh và vàng, đến gần hơn, nhấp chuột lên nó và quay lại trang web của bạn.