ClassicCheckers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi trò chơi này của cờ là như cạnh tranh với các nhân vật "The Flash". Hãy chú ý đến chip đối thủ ảo của bạn bởi vì nó di chuyển với tốc độ của ánh sáng.